Hướng Dẫn Thanh Toán Mã Smartpit Tại Comnbini

THANH TOÁN TẠI FAMILY MART

Bước 1 : Ấn mục 「金融サービス/国際送金など」

Bước 2 : Ấn mục 「スマートピット」

Bước 3 : Ấn mục 「確認」OK

Bước 4 : Nhập 13 số của mã Smartpit (Chú ý nhập đúng mà HALLO đã cung cấp ) rồi chọn 「OK」

Bước 5 : Chọn vào nội dung được yêu thanh toán rồi chọn 「OK」

Bước 6 : Xác nhận lại nội dung cần thanh toán rồi chọn 「OK」

Bước 7 : Chờ máy in phiếu thanh toán=> Đưa đến quầy thanh toán để thanh toán sau đó chụp hóa đơn và gửi lại cho HALLO .

THANH TOÁN TẠI LAWSON MINISTOP

Bước 1 : Trên màn hình, lựa chọn 「各種番号をお持ちの方」(ID và mật khẩu).

Bước 2 : Nhập mã số Smart Pit (13 số) bằng cách nhấp vào màn hình.

Bước 3 : Sau khi đã nhập mã số Smart Pit (13 số), bạn nhấp vào nút 「次へ」để tiếp tục bước tiếp theo.

Bước 4 : Trên màn hình mới, có 2 lựa chọn được hiển thị. Hãy chọn 「スマートピットお支払い」(Thanh toán bằng Smart Pit)
※Khi bạn nhập không đủ 13 số hoặc nhập sai, thì màn hình có hiển thị lựa chọn 「スマートピットお支払い」(Thanh toán bằng Smart Pit) sẽ không được hiện ra. Trong trường hợp đó, hãy nhấn nút 「前へ」 hoặc「前に戻る」để quay lại nhập lại mã số Smart Pit (13 số).

Bước 5 : Thông tin thanh toán của bạn sẽ được hiển thị. Nếu các thông tin đều chính xác, hãy nhấp vào ô lựa chọn trên màn hình để lựa chọn thanh toán.
※ Trường hợp có nhiều hóa đơn chưa thanh toán thì trên màn hình sẽ hiển thị tất cả các hóa đơn.

Bước 6 : Sau khi đã hoàn thành lựa chọn đề nghị thanh toán, hãy nhấn nút 「確定する」ở phía góc dưới màn hình để xác nhận.

Bước 7 : Xác nhận lại thông tin thanh toán, và nhấn tiếp nút 「確定する」để xác nhận.

Bước 8 :

Sau đó, máy sẽ in ra một phiếu thanh toán cho bạn. Bạn hãy xem lại phiếu để chắc chắn rằng có dòng chữ 「スマートピットお支払い申込券」được in trên phiếu. Sau đó, bạn hãy mang phiếu đó đưa cho nhân viên cửa hàng ở quầy thanh toán để tiến hành thanh toán.
※Lưu ý: phiếu thanh toán chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút sau khi được in ra. Do vậy, bạn hãy thực hiện thanh toán của mình trong vòng 30 phút sau khi phiếu được in tại quầy tính tiền trong cửa hàng.


Dưới đây là video hướng dẫn.

Cám Ơn Quý Khách Đã Tin Tưởng Sử Dụng Dịch Vụ Của HALLO.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>