Hướng dẫn sử dụng thiết bị Wifi con chó ( Mạng 4G )

Cám ơn Quý Khách đã tin tưởng sử dụng dịch tại HALLO.Bài viết này HALLO sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thiết bị Wifi con chó ( Mạng 4G )
Quý Khách vui lòng làm các bước theo hình ảnh hướng dẫn dưới đây để biết thêm chi tiết.

I, Cách reset thiết bị

Bước 1 : Dùng que chọc sim để nhấn vào nút ” Reset ” cho tới khi các đèn báo nhấp nháy.

Bước 2 : Sau khi thiết bị khởi động lại, hãy kết nối 1 điện thoại bất kì với thiết bị bằng Tên và Mật khẩu nằm dưới đáy của thiết bị

Bước 3 : Sau khi kết nối với thiết bị wifi , internet sẽ chưa sử dụng được ngay.Vậy nên cần phải cài đặt cấu hình cho thiết bị bằng trình duyệt google chorme hoặc safari.Ở trình duyệt này , bạn hãy gõ 192.168.100.1 và tìm kiếm

Bước 4 : Nhập tài khoản và mật khẩu đăng nhập .

Tài khoản : Nhập ” admin ”

Mật khẩu : Nhập 5 số của cùng của IMEI thiết bị wifi ( LƯU Ý : Mỗi thiết bị wifi sẽ có IMEI khác nhau, vậy nên hãy nhập chính xác để quá trình cài đặt không xảy ra lỗi )

Bước 5 : Chọn ” 後で ”

Bước 6 : Chọn “パソコン用画面へ”

Bước 7 : Chọn ” OK ”

Bước 8 : Chọn ” 適用しない ”

Bước 9 : Bấm vào ” ハイスピード ”

Bước 10 : Chọn ” ハイスピードプラスエリア ”

Bước 11 : Chọn ” 適用 ”

Bước 12 : Chọn ” OK ”

Bước 13 : Tiếp tục đăng nhập lại bằng thông tin như ở ” Bước 4 ”

Bước 14 : Chọn ” 後で ”

Bước 15 : Chọn “設定  ”

Bước 16 : Chọn “プロファイル設定  ”

Bước 17 : Chọn “新規  ”

Bước 18 : Vui lòng nhập cấu hình giống như hình ảnh ( LƯU Ý : Ở bước này bắt buộc phải nhập tất cả chữ số bằng chữ thường , không được sử dụng chữ cái in hoa . Nếu không thì cấu hình sẽ không chính xác và cài đặt sẽ không thành công )

Sau khi nhập xong vui lòng chọn ” 保存 ” để lưu lại cấu hình vừa nhập

Bước 19 : Chọn ” 続行” để hoàn tất quá trình reset thiết bị.

LƯU Ý : Để reset thiết bị thành công, Quý khách vui lòng làm chuẩn theo tất cả các bước ở trên và không bỏ qua bất kỳ bước nhỏ nào .

 

II, Cách thay đổi mật khẩu của thiết bị

Bước 1 : Kết nối 1 điện thoại bất kì với thiết bị bằng Tên và Mật khẩu nằm dưới đáy của thiết bị

Bước 2 : Sau khi kết nối với thiết bị wifi , internet sẽ chưa sử dụng được ngay.Vậy nên cần phải cài đặt cấu hình cho thiết bị bằng trình duyệt google chorme hoặc safari.Ở trình duyệt này , bạn hãy gõ 192.168.100.1 và tìm kiếm

Bước 3 : Nhập tài khoản và mật khẩu đăng nhập .

Tài khoản : Nhập ” admin ”

Mật khẩu : Nhập 5 số của cùng của IMEI thiết bị wifi ( LƯU Ý : Mỗi thiết bị wifi sẽ có IMEI khác nhau, vậy nên hãy nhập chính xác để quá trình cài đặt không xảy ra lỗi )

Bước 4 : Chọn ” 後で ”

Bước 5 : Chọn “パソコン用画面へ”

Bước 6 : Chọn ” OK ”

Bước 7 : Chọn ” 適用しない ”

Bước 8 : Tiếp tục đăng nhập lại bằng thông tin như ở ” Bước 3 ”

Bước 9 : Chọn ” 後で ”

Bước 10 : Chọn “設定  ”

Bước 11 : Chọn “LAN 設定  ”

Bước 12 : Chọn “セキュリティ設定 5GHz ”

Bước 13 : Nhập mật khẩu mới tại vùng khoanh đỏ,  bạn cũng có thể xem lại mật khẩu đã nhập bằng cách tích vào ” パスワードの表示”

Bước 14 : Sau khi nhập mật khẩu mới , bạn hãy chọn ” 適用 ”

Bước 15 : Chọn ” OK” để hoàn tất quá trình thay đổi mật khẩu.

Sau khi cài đặt hoàn tất, điện thoại của bạn sẽ bị ngắt kết nối với wifi. Vậy nên bạn hãy kết nối lại bằng mật khẩu mới để tiếp tục sử dụng.

LƯU Ý : Bạn hãy nhớ kỹ mật khẩu mới để quá trình sử dụng không bị gián đoạn, trường hợp bạn quên mật khẩu mới. Hãy tiến hành reset thiết bị quay về mật khẩu mặc định.

Chúc Quý Khách cài đặt thành công , nếu có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình cài đặt. Vui lòng liên hệ đến đội ngũ hỗ trợ của HALLO tại : m.me/hallosupport

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>