Hướng dẫn đổi mật khẩu JT

Bước 1 : Kết nối với thiết bị

Bước 2 : Sử dụng trình duyệt tìm kiếm 192.168.0.1 

Bước 3 : Đăng nhập với mật khẩu là “admin” và bấm “ログイン”

Bước 4 : Chọn “Wi-Fi設定”

Bước 5 : Chọn tiếp “Wi-Fi設定”

Bước 6 : Nhập mật khẩu, Tên Wifi muốn thay đổi. Sau khi đã quyết định mật khẩu và tên wifi chọn “適用”

Chúc các bạn thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>