How to view ID of Pocket Wifi

  1. 601HW

2. 501HW

3. W04

4. 607HW

5. WX04 (NEW)

6. 303ZT & 305ZT: 2 thiết bị này không hiển thị ID trên máy nên bắt buộc phải có hợp đồng mới biết được ID (These 2 devices do not display ID on the device, so a contract is required to know the ID )

7. 303HW


Nếu trong mục này không có ID thì bắt buộc phải lấy ID trong hợp đông
(If there is no ID in this section, the ID must be taken in the contract)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>