CÁCH THAY ĐỔI MẬT KHẨU VÀ KIỂM TRA DUNG LƯỢNG CHO U2S-U3-AIR.0

BƯỚC1: KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ 

 

BƯỚC2: SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT HOẶC SAFARI ĐỂ TÌM KIẾM: 192.168.43.1

   
 BƯỚC3:Ở ĐÂY TA CÓ THỂ KIỂM TRA DUNG LƯỢNG ĐÃ SỬ DỤNG VÀ ĐỂ TIẾP TỤC CÀI ĐẶT HÃY CHỌN PHẦN XANH ĐỂ ĐĂNG NHẬP     

 

BƯỚC4: NHẬP CẢ PHẦN ユーザー名 VÀ パスワード LÀ “admin”

 

BƯỚC5: BẤM VÀO PHẦN MẬT KHẨU VÀ NHẬP MẬT KHẨU MONG MUỐN

 

BƯỚC6: BẤM 保存 ĐỂ LƯU MẬT KHẨU

           

 

SAU KHI LƯU, QUAY LẠI MÀN HÌNH CHÍNH, MẬT KHẨU ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI VÀ BẠN CẦN NHỚ MẬT KHẨU MỚI CỦA MÌNH ĐỂ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ. NẾU BẠN QUÊN MẬT KHẨU THÌ CẦN RESET LẠI THIẾT BỊ ĐỂ QUAY LẠI MẬT KHẨU BAN ĐẦU.

One thought on “CÁCH THAY ĐỔI MẬT KHẨU VÀ KIỂM TRA DUNG LƯỢNG CHO U2S-U3-AIR.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>