Hikari hướng dẫn thanh toán qua thẻ YUCHO

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản do Nhà mạng SB cung cấp

Bước 2: Chọn hình thức thanh toán qua thẻ Ngân hàng

Bước 3: Chọn thanh toán qua thẻ Yucho

Bước 4: Nhập mặc định như 9900 như hình dưới và bấm đi tiếp

Bước 5: Nhập chuỗi thứ 2 in trên thẻ ngân hàng và tài khoản せい và メイ như ban đầu đăng nhập

Bước 6: Đồng ý để đi tiếp

Bước 7: Chọn màu xanh đi tiếp

Bước 8: Đọc nội dung

Bước 9: Bấm chọn đi tiếp

Bước 10: Nhập 3 số giữa của chuỗi đầu tiên in trên thẻ yucho

Bước 11: Nhập chuỗi thứ 2 in trên thẻ Yucho

Bước 12: Nhập ngày tháng năm sinh theo thứ tự năm, tháng,ngày như ví dụ trong hình

Bước 13: Nhập mật khẩu của thẻ Yucho

Bước 14: Xác nhận toàn bộ thông tin đã nhập

Bước 15: Hoàn thành việc đăng kí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>