Category Archives: SOFTBANK HIKARI

Hikari hướng dẫn thanh toán qua thẻ YUCHO

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản do Nhà mạng SB cung cấp Bước 2: Chọn hình thức thanh toán qua thẻ Ngân hàng Bước 3: Chọn thanh toán qua thẻ Yucho Bước 4: Nhập mặc định như 9900 như hình dưới và bấm đi tiếp Bước 5: Nhập chuỗi thứ 2 in trên thẻ […]

Hikari Pay money via bank by ゆちょうcard

STEP 1: User( セイ ) and password ( メイ ) are provided by COMPANY HALLO STEP 2: Check to pay via account bank STEP 3: Check to choose ゆちょう STEP 4: Fill “9900” default STEP 5: Fill the second string of Account bank ゆちょう STEP 6: Submit ネットバンキング STEP 6: Choose button as the picture STEP […]

Language >>