Category Archives: SIM CARD

How to setting VPN for IOS

Cách cài cấu hình cho máy IOS Hello customer! Serve you, it is our honour…Xin chào quý khách! được phục vụ bạn là vinh hạnh của chúng tôi… 1, Setting by scan QR code. Please scan the QR code under the text   Select “Allow” to download the configuration Select “Close” to complete download Comeback […]

Instructions for Login and View Number of My Application 050

Hello Hallo Customers. Today Hallo will guide all ways to log in and see the number 050 in the My 050 app. Everyone please see the image below for instructions to install and use. Step 1: Enter the account provided from Hallo. Note: Please enter the correct password provided, if you enter the wrong password, […]

Hướng Dẫn Đăng Nhập Và Xem Số Của Ứng Dụng My 050

Kính chào Quý Khách Hàng của Hallo . Hôm nay Hallo sẽ hướng dẫn mọi mọi cách đăng nhập và xem đầu số 050 trong app My 050. Mọi người vui lòng hãy xem hình ảnh hướng dẫn dưới đây để cài đặt và sử dụng. Bước 1 : Nhập tài khoản đã được cung […]

Instructions to Change Sender Name When Paying YUCHO

Hello HALLO customers, today I will show you how to change the sender’s name when transferring money at Yucho bank.Everyone please follow the instructions with pictures or videos below. TUTORIAL IMAGES               VIDEO HƯỚNG DẪN – INSTRUCTIONS GUIDE VIDEOS          ENGLISH:https://www.youtube.com/watch?v=rJ8Y0WM2Lr0 TIẾNG VIỆT:https://www.youtube.com/watch?v=UuG5o-SmlL0 Thank you for […]

Hướng Dẫn Thay Đổi Tên Người Gửi Khi Thanh Toán YUCHO

Kính Chào Quý Khách của HALLO, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay đổi tên người gửi khi chuyển tiền tại ngân hàng Yucho.Mọi người vui lòng làm theo hướng dẫn bằng hình ảnh hoặc video dưới đây. HÌNH ẢNH HƯỚNG DẪN VIDEO HƯỚNG DẪN Cám ơn Quý Khách đã tin […]

Instructions to Pay Smartpit Code at Comnbini

PAYING AT FAMILY MART Step 1: Press 「金融サービス/国際送金など」 Step 2: Click 「スマートピット」 Step 3: Click 「確認」OK Step 4: Enter 13 digits of Smartpit code (Note the correct input that HALLO provided) then select 「OK」 Step 5: Select the content you want to pay and then select 「OK」 Step 6: Confirm the content to pay and […]

Hướng Dẫn Thanh Toán Mã Smartpit Tại Comnbini

THANH TOÁN TẠI FAMILY MART Bước 1 : Ấn mục 「金融サービス/国際送金など」 Bước 2 : Ấn mục 「スマートピット」 Bước 3 : Ấn mục 「確認」OK Bước 4 : Nhập 13 số của mã Smartpit (Chú ý nhập đúng mà HALLO đã cung cấp ) rồi chọn 「OK」 Bước 5 : Chọn vào nội dung được yêu thanh […]

HOW TO SAVING DATA FOR Android

Benefits of mobile data saving mode – Helps the device consume less 4G and prolong 4GBusage time. – Avoid incurring unexpected costs when using more than the specified amount of 4GB. To turn on the Data Saver, go to Android Settings  and open Network & internet. On some smartphones, like those from Huawei, tap Mobile network instead. Step 1 : […]

CÁCH TIẾT KIỆM DỮ LIỆU ĐỐI VỚI Android

1. Lợi ích của chế độ tiết kiệm dữ liệu mạng di động – Giúp máy ít tiêu tốn 3G hơn và kéo dài thời gian sử dụng 3G lâu hơn. – Tránh phát sinh các chi phí không mong muốn khi sử dụng quá lượng 3G quy định. Hướng dẫn nhanh: Vào Cài đặt -> […]

Language >>