Cách xem mật khẩu và kết nối wifi thiết bị X11 / How to know Password and Connect internet with X11

Xin chào mọi người HALLO xin giới thiệu các bước đơn giản để xem mật khẩu và kết nối internet với thiết bị X11

Hi everyone, HALLO will be tell you how to know and connect internet with X11 device.

Bước 1: Ở màn hình chính bấm mũi tên đi xuống
Step 1: At main screen, press the down arrow symbol button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2 : Tiếp tục bấm mũi tên đi xuống
Step 2 : Next, press the down arrow symbol button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3 : Bấm nút nguồn
Step 3 : Press Power button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4 : Bấm mũi tên đi lên và chọn Biểu tượng Wi-Fi
Step 4 : Press the up arrow symbol button and choose “Wi-Fi” button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5 : Tìm tên wifi
Step 5 : Find the wifi’s name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 6 : Bấm mũi tên xuống
Step 6 : Press the down arrow symbol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 7 : Xác nhận và Nhập mật khẩu wifi và kết nối
Step 7 : Check and Type the password and connect the internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với thiết bị L11

Hope you have nice experiences with L11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>