Cách xem mật khẩu và kết nối wifi thiết bị L11 / How to know Password and Connect internet with L11

Xin chào mọi người HALLO xin giới thiệu các bước đơn giản để xem mật khẩu và kết nối internet với thiết bị L11

Goodmorning everyone, HALLO will be tell you how to know and connect internet with L11 device.

*Kết nối bằng tên và mật khẩu được in trên thiết bị / Use Wifi’s name and Password to connect*

Bước 1: Kiểm tra mật khẩu và tên wifi dưới đáy thiết 
Step 1 : Check the password and wife’s name in the bottom of device

 

Bước 2: Tìm tên wifi và Kết nối với thiết bị
Step 2: Find the Wifi’s name

 

 

 

*Sử dụng mã QR để kết nối / Scan the QR code to connect*


Bước1: Kiểm tra mã QR được in dưới đáy thiết bị

Step 1: Check the QR code had been witten in the bottom of device.

Bước 2 : Sử dụng điện thoại quét mã và kết nối với thiết bị
Step 2 : Use your phone and scan the QR code.

 

 

 

 

Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với thiết bị L11

Hope you have nice experiences with L11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>