Cách tắt chế độ ngủ của thiết bị Wifi WIMAX 2+

Please follow the instructions below. First you connect your phone to this wifi device. then darken the wifi screen by lightly pressing the power button.
Next, you go to the browser to switch to the user mode on the computer, then type 192.168.1179.1.

Anh/chị hãy làm theo hướng dẫn sau. đầu tiên bạn kết nối điện thoại với thiết bị wifi này . sau đó hãy làm tối màn hình wifi bằng cách nhấn nhẹ vào nút nguồn .
Tiếp theo đó bạn vào trình duyệt wed chuyển về chế độ sử dụng trên máy tính , sau đó đánh 192.168.1179.1 .

Bạn hãy nhập
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin hoặc mật khẩu của wifi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>