Cách reset thiết bị W05

Đầu tiên, bạn hãy lấy tăm hoặc que chọc sim để bấm nút reset để khởi động lại thiết bị

Bạn hãy đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh

Bạn hãy bắt wifi với cục wifi cầm tay wimax 2+ và làm theo video hướng dẫn
Và vào web nhập dãy số 192.168.100.1 như hình dưới

Phía sau thiết bị có dãy số IMEI, bạn hãy lấy 5 số cuối của IMEI để đăng nhập mật khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>