CÁCH RESET THIẾT BỊ U2S-U3-AIR.0 BẰNG ĐIỆN THOẠI

Bước 1: Kết nối với thiết bị 

Bước 2: Sử dụng trình duyệt tìm kiếm 192.168.43.1

 

Bước 3 : Chọn vào phần màu xanh

 

Bước 4: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu là “admin”

 

Bước 5 : Chọn “設定”

 

Bước 6 : Chọn “デバイス初期化”

 

Bước 7 : Chọn “OK”

 

Hãy đợi thiết bị khởi động lại và sử dụng 
Chúc các bạn thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>