Cách reset Pocket Wifi 501HW

  Đầu tiên, kết nối điện thoại hoặc máy tính của bạn với Pocket Wifi 501HW. Sau đó, truy cập trình duyệt web Safari hoặc Chorme và nhập địa chỉ IP 192.168.128.1. Sau đó làm theo hướng dẫn bằng hình ảnh 
https://www.youtube.com/watch?v=ClAqo6wR5E8&feature=youtu.be

Sau đó, bạn hãy đợi cho thiết bị khởi động lại rồi làm lại các bước như lúc đầu

Truy cập trình duyệt web Safari hoặc Chorme và nhập địa chỉ IP 192.168.128.1. Sau đó làm theo hướng dẫn như hình ảnh

Bạn hãy nhập các thông số như hình.
Chú ý: Tất cả đều viết thường, nếu viết hoa sẽ không thể cài đặt

SB
plus.4g
plus
4g
https://www.youtube.com/watch?v=q2059i4ITek&feature=youtu.be

Sau đó bạn hãy vào mạng để kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>