Cách reset Pocket Wifi 303ZT và 305ZT

Các bạn hãy nên xem video này trước khi đọc hướng dẫn để hiểu rõ cách làm

Bạn bấm nút nguồn 1 lần để tắt màn hình wifi

Bạn hãy làm theo hình ảnh và video hướng dẫn.
Đầu tiên, bạn hãy làm theo hướng dẫn để reset lại wifi trước

Bạn hãy đợi để thiết bị wifi khởi động lại, sau đó bạn dùng điện thoại hoặc máy tính để bắt wifi của thiết bị wifi này (DÙ WIFI NÀY KHÔNG VÀO ĐƯỢC MẠNG NHƯNG BẮT BUỘC BẠN PHẢI BẮT WIFI NÀY MỚI CÓ THỂ CÀI ĐẶT)
Sau đó vào web và nhập dãy số 192.168.128.1 để đăng nhập vào thiết bị.
Lưu ý: Bạn phải thoát ra màn hình chính và tắt màn hình mới có thể đăng nhập vào hệ thống. Giống như màn hình ở trên .

MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP LÀ admin (viết thường)

TẤT CẢ NHỮNG CHỮ NHƯ HÌNH DƯỚI ĐỀU PHẢI VIẾT THƯỜNG, KHÔNG ĐƯỢC VIẾT HOA

softbank
plus.4g
plus
4g
Sau khi bạn lưu cài đặt, màn hình sẽ hiển thị DATA MAIN LTE (với cục 303ZT) và YMOBILE LTE (với cục 305ZT),


Nếu màn hình không hiển thị gì, bạn hãy tắt và bật lại nguồn

One thought on “Cách reset Pocket Wifi 303ZT và 305ZT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>