Cách đổi mật khẩu wifi Wimax 2+ (W04)

Anh/chị hãy làm theo hướng dẫn sau. đầu tiên bạn kết nối điện thoại với thiết bị wifi này . sau đó bạn vào trình duyệt wed chuyển về chế độ sử dụng trên máy tính , sau đó đánh 192.168.100.1 . sau đó làm theo hình dưới .

Please follow the instructions below. First you connect your phone to this wifi device. Then you go to the browser to switch to the user mode on the computer, then type 192.168.100.1. Then follow the picture below.

 Bạn hãy xem dòng IMEI phía sau thiết bị, 5 số cuối ở dòng IMEI sẽ là mật khẩu để đăng nhập

Sau đó bạn nhập tên người dùng và mật khẩu vào như hình dưới.

Then enter your username and password as shown below.

USER NAME: admin

PASSWORD: 5 số cuối của IMEI

Sau khi bạn đổi tên và mật khẩu wifi, bạn hãy kết nối lại wifi với tên và mật khẩu mà bạn vừa đổi.

After you change the wifi name and password, reconnect the wifi to the name and password you just changed.

2 thoughts on “Cách đổi mật khẩu wifi Wimax 2+ (W04)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>