Cách đổi mật khẩu Pocket Wifi Wimax 2+ (W05)

Bạn hãy dùng điện thoại hoặc máy tính bắt wifi thiết bị Wimax 2+ (W05)
Và vào web nhập dãy số 192.168.100.1 như hình dưới

Phía sau thiết bị có dãy số IMEI, bạn hãy lấy 5 số cuối của IMEI để đăng nhập mật khẩu

Bạn có thể thay đổi tên và mật khẩu wifi như hình dưới

Sau đó bạn hãy kết nối lại wifi theo tên và mật khẩu bạn vừa đổi
HALLO chúc bạn thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Language >>