Hướng dẫn reset wifi con chó

đầu tiền các bạn nhấn vào nút reset ở phía sau cục con chó

sau đó đăng nhập wifi vào thiết bị con chó này . sau đó dùng điện thoại hoặc máy tính vừa đăng nhập vào thiết bị wifi này đánh lên trình duyệt web 192.168.100.1 sau đó nó sẻ hiện lên màn hình đánh tên đăng nhập và mật khẩu :

Tên đăng nhập : admin

Mật khẩu : ( ở dười đít thiết bị có dãy 5 số gần chữ admin )

phần này thì các bạn đánh theo hương dẫn bên trên . sau khi đánh xong thì nhấn save

sau đó nhấn vào continue là xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Language >>